Stredoveký deň v Žiline

patrí k významným podujatiam Žilinského kultúrneho leta. Koná sa pravidelne v mesiaci august. Jeho hlavným cieľom je pripomenúť si nenásilnou, populárnou formou najvýznamnejšie udalosti zo stredovekých dejín Žiliny a zároveň propagovať staršiu históriu mesta i medzi širokými vrstvami obyvateľov a návštevníkov.

V tomto roku sa Stredoveký deň zameral na udalosť, ktorá priamo nesúvisí s dejinami mesta, ale mala na Žilinu ako i celé Uhorsko obrovský vplyv. Bola ňou bitka pri Moháči, ktorá sa konala v roku 1526 a ktorou, ak by sme chceli dejiny Slovenska zaradiť do určitých časových období, končí na našom území stredovek.

Po bitke pri maďarskom Moháči došlo k úpadku mnohých miest v Uhorsku. Rástol vplyv zemepánov a výrazne sa oslabila centrálna moc. Chaos, ktorý v krajine nastal, sa výrazne prejavil i v Žiline a mal pritom na ňu negatívny dopad. Mesto sa dostalo v roku 1526 do rúk Buriana Svetlovského, ktorý ho získal od uhorského kráľa Jána Zápoľského. Alexander Lombardini popisuje túto udalosť vo svojom dielku Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny takto: „R.1526 Zápoľa Žilinu založil so Strečnom Burianovi Svetlovskému za 10 000 zl.str. a 3000 zl. Uhorských.“ O dva roky neskôr ten istý panovník previedol mesto do rúk Petra a Mikuláša Kostku. Pre naše mesto a jeho obyvateľov to nebola ľahká doba. Navyše krajina začala žiť v tie­ni polmesiaca a turecké nebezpečenstvo bolo neustále nablízku.

IX. ročník Stredovekého dňa prinesie ukážky súvisiace práve s týmto obdobím. Vlastná bitka pri Moháči sa uskutočnila 29. augusta 1526. Po bitke sa krajina rozdelila na Dolné Uhorsko pod nadvládou Osmanskej ríše a Horné Uhorsko, ktorého hlavným mestom sa stala Bratislava. V bitke sa vyznamenali na tureckej strane najmä janičiari, ktorí predstavovali profesionálnu osmanskú pechotu pôvodne zloženú z odvlečených detí, ktoré boli podrobené tvrdému vojenskému výcviku. O tomto období našich dejín jestvuje množstvo dobre spracovanej odbornej a populárnej literatúry. Záujemcovia sa v nej môžu dočítať i tie najmenšie podrobnosti a s týmto obdobím sa taktiež spája i veľa krásnych povestí, ale to je už iná kapitola.

PhDr. Marián Mrva
FACTA NON VERBA, o.z.

 

program

SRDEČNE VÁS POZÝVAME

NA STREDOVEKÝ DEŇ IX

12. AUGUSTA 2016
13:00 - 22: 00 hod.
MARIÁNSKE NÁMESTIE V ŽILINE

VIAC INFORMÁCIÍ
download

NA STIAHNUTIE

STREDOVEKÝ DEŇ IX

dokumenty
program aktuálneho ročníka
propagačný materiál

VIAC INFORMÁCIÍ
partneri

PARTNERI PODUJATIA

STREDOVEKÝ DEŇ IX

podporili partneri
Nadácia KIA Motors Slovakia...

VIAC INFORMÁCIÍ

program

PROGRAM

13:00 – 23:00
Mariánske námestie Žilina

13.00   Otvorenie – Miro Kasprzyk
13.20 rozprávka Lesný príbeh
14.00 Sokoliari Aquila – ukážky výcviku dravých vtákov
14.25 Čertovská rozprávka (divadlo na hojdačke)
15.20 Slávnostný sprievod od radnice (slávnostné zahájenie stredovekého dňa primátorom mesta)
15.40 Sokoliari Aquila – ukážky výcviku dravých vtákov
16.00 Nácvik bojovej jednotky (ukážka)
16.20 Hereditas patrum (stredoveká móda a tanec)
16.40 Janičiari v podaní skupiny Cassanova
17.40 rozprávka pre celú rodinu - Janko hraško
18.05 3 t - improvizácia v minulosti
18.50 stredoveké bitky a potýčky
19.25 kabinet Dr. Van Helsinga (privátne sanatórium pre nesmierne talentované a choré duše - divadlo na vysokej nohe
20.00 Veľká stredoveká bitka
20.50 Možno príde i panovník
21.10 stredoveká tortúra - Taurus ater
21.30 ohňová show s fakírom (Black Fire)
22.00 sprievod a záverečný zemný ohňostroj
22.15 spod budína (hudobná skupina)
23.00 Ukončenie programu
   

Okrem programu na hlavnom a pod hlavným pódiom sa na námestí bude odohrávať i ďalší bohatý program: • fotenie s dravcami • obliekanie do brnenia • streľba z luku • stredoveká kuchyňa • hudobníci. Uvidíte aj scénky: stredoveký zubár, smrtka, nezamestnaný kat, prídu inkvizítori, krčmár s bosorkou, objaví sa falošný prorok, budete svedkami zázračného uzdravenia, zazriete i dievku po záruke, konkurz na slúžku, žongléra, potulných zlodejov a mestského blázna, bude i maľovanie na tvár. Prídu i remeselníci a budú i jedlá pripravené podľa starých receptov a mnoho ďalšieho.

Zoznam účinkujúcich:
Miroslav Kasprzyk • Sokoliari Aquila • Black Fire • Divadlo na hojdačke • Divadlo na Vysokej Nohe • 3 T • Hudobná skupina Spod Budína • Hereditas Patrum • Cassanova • Cech Terra de Selinan • Taurus Ater • Via Cassa a mnoho a mnoho ďalších.
Na Stredovekom dni dochádza k streľbe, a preto sa účasť neodporúča malým deťom, občanom s citlivejším sluchom a zvieratám. Uvedené časové údaje sú orientačné. Zmena programu vyhradená.

IDEA, NÁMET A SCENÁR: Marián Mrva / DRAMATURGIA: Jozef Abafi, Marián Mrva, Martin Tvarožek a Jozef Tomík / GRAFICKÁ SPOLUPRÁCA: Jana Kollárová

STIAHNI PROGRAM

download

NA STIAHNUTIE

download

PODUJATIE PODPORILI

ORGANIZÁTORI

mesto Žilina facta non verba

PODUJATIE PODPORILI

kia motors mesto Žilina

 

MEDIÁLNI PARTNERI

euroawk Severka Tv Telka v meste Frontinus Rebeca MY žilinské noviny mediapromo Žilina dnes Žilinak

download

ARCHÍV

STREDOVEKÝ DEŇ VIII / 14. 8. 2015

leták Stredoveký deň VIII

skladačka Stredoveký deň VIII

program Sterdoveký deň VIII

STREDOVEKÝ DEŇ VI / 16. 8. 2013

plagát Stredoveký deň VI - formát A5

fotogaléria Stredoveký deň VI

STREDOVEKÝ DEŇ V / 17.-18. 8. 2012

plagát Stredoveký deň V - formát A5

fotogaléria Stredoveký deň V

STREDOVEKÝ DEŇ IV / 12. 8. 2011

plagát Stredoveký deň IV - formát A2, A4, A5

fotogaléria Stredoveký deň IV

STREDOVEKÝ DEŇ III / 13. 8. 2010

Staňte sa súčasťou stredovekého dňa a vyhrajte zaujímavé ceny

bilboard Stredoveký deň III

cityLight Stredoveký deň III

plagát do časopisu moja Žilina

plagát Stredoveký deň III - formát A1, A3, A5

skladačka Stredoveký deň III

fotogaléria Stredoveký deň III

STREDOVEKÝ DEŇ II / 14. 8. 2009

skladačka Stredoveký deň II

fotogaléria Stredoveký deň II

download

NAPÍSALI O NÁS

www.infonet.tv.sk

www.zilina-gallery.sk

www.dromedar.topky.sk

www.zilina.sk

www.360cities.net

www.zilina.sme.sk

www.360cities.net

www.zilina.sme.sk